• {{ result.text }}

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě shop.alcaplast.cz (dál jen „E-shop Alca“) a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, (společnosti Alca plast, s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha, IČO: 25655809, DIČ: CZ 25655809) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky.

Článek I - Objednání zboží

 1. 1. Objednáním zboží se rozumí potvrzení objednávky klikem na tlačítko „Potvrdit objednávku“ v E-shopu Alca umístěném na shop.alcaplast.cz (dále jen „Podané objednávky“).
 2. 2. Každá Podaná objednávka musí obsahovat nejméně údaje o: názvu zboží, počtu kusů, způsobu platby, způsobu doručení, adrese doručení a fakturační adrese (pokud se liší od doručovací adresy) a platných kontaktních údajích (jméno, příjmení, email, mobilní telefon).
 3. 3. Podaná objednávka je závazná. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat bezvadné zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám a předpisům České republiky.
 4. 4. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení každé Podané objednávky, a to formou emailové zprávy na e-mailovou adresu kupujícího. Potvrzení o Podané objednávce obsahuje shrnutí údajů o kupujícím, o objednaném zboží, o ceně dopravy a balného.
 5. 5. Prodávající potvrdí kupujícímu formou emailové zprávy na emailovou adresu kupujícího nebo formou sms zprávy skutečnost, že objednávka byla vyřízena (vyexpedována) a zboží bylo předáno dopravci, aby zajistil doručení kupujícímu.
Článek II - Ceny

 1. 6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v E-shopu Alca bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné v E-shopu Alca jsou vždy platné a závazné v okamžik Podání objednávky. Případná změna ceny zboží se tak netýká již Podané objednávky.
 2. 7. Všechny ceny uváděné v E-shopu Alca jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH z nakoupeného zboží.
 3. 8. Výsledná cena objednávky je tvořena cenou za zboží, cenou balného a poštovného a dále náklady na úhradu kupní ceny (dobírkovné) nebo dopravného podle následujícího článku „Dodací podmínky“.
 4. 9. Kupující volí mezi úhradou zboží předem, kam patří bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího, úhradu formou karetní operace a dále úhradu zboží současně s dodáním zboží ve formě dobírky.
 5. 10. Při úhradě zboží předem je Kupujícímu po úspěšném uskutečnění platební transakce zaslána zpráva, která úspěšné provedení úhrady za zboží potvrdí.

Článek III - Dodací podmínky

 1. 11. Zboží, které je skladem bude expedováno v co nejkratším možném termínu, nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky za předpokladu, že kupující zvolil jako formu úhrady dobírku podle čl. IV odst. 14 těchto podmínek anebo úhradu platební kartou podle čl. IV odst. 15 těchto podmínek, anebo do tří pracovních dnů ode dne připsání peněz na účet prodávajícího, pokud kupující zvolil jako formu úhrady bankovní převod na bankovní účet prodávajícího podle čl. IV odst. 16 těchto podmínek. Pokud není požadované zboží skladem, bude prodejce zákazníka informovat o nejbližším možném termínu dodání.
 2. 12. Způsob a místo doručení zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje dodání objednaného zboží na adresu uvedenou kupujícím jako doručovací adresa. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (fakturu a dále dodací list).
 3. 13. Kupující je povinen si prohlédnout zboží při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen reklamovat zásilku ihned pracovníkovi zásilkové společnosti - odpovědnost za poškození zásilky nese dopravce. Dodání zboží probíhá pouze v rámci České republiky, a to prostřednictvím zásilkové služby GEIS na adresu uvedenou kupujícím. Náklady na dopravu zboží ke kupujícímu hradí kupující. Ceny dopravy jsou závislé na množství a hmotnosti zboží. Orientační ceny dopravného jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Čl. IV - Platební podmínky

 1. 14. Platbu za zboží je možno provést Dobírkou v hotovosti při převzetí zboží. Zboží je odesláno na Kupujícím uvedenou doručovací adresu. Za platbu dobírkou je účtována částka 36 Kč vč. DPH nad rámec ceny za dopravu.
 2. 15. Platební kartou přímo v Eshopu Alca. Zboží je odesláno na Kupujícím uvedenou doručovací adresu.
 3. 16. Převodem na bankovní účet prodávajícího. Zboží je odesláno na Kupujícím uvedenou doručovací adresu po připsání částky na bankovní účet prodávajícího uvedený v dispozicích potvrzující Podanou objednávku.

Čl. V - Odstoupení od smlouvy

A) Storno objednávky ze strany kupujícího

 1. 17. Kupující má právo jednostranně zrušit Podanou objednávky kdykoliv před expedicí zboží podle čl. III těchto podmínek. Za takto zrušenou objednávku neúčtuje prodávající žádné poplatky nebo sankce.

B) Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

 1. 18. V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.
 2. 19. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání, formou elektronické zprávy na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Alca plast, s.r.o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav.
 3. 20. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. 21. Plata za zboží bude Kupujícímu vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po prokázání, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dřív. Za prokázání odeslání zboží zpět prodávajícímu se nepovažuje pouhé sdělení kupujícího, podací lístek potvrzený doručovatelem poštovních služeb nebo avízo o převzetí balíčku přepravní společností.
 5. 22. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese: Alca plast, s.r.o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být kompletní a s originálním dokladem o koupi. Prodávající neakceptuje zaslání vráceného zboží kupujícím na dobírku. Prodávající doporučuje kupujícímu zboží, které vrací pojistit.
 6. 23. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 7. 24. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 8. 25. Aby bylo platně odstoupeno od smlouvy, ve svém odstoupení od smlouvy Kupující uvede:
  • a. název a adresu adresáta (Alca plast, s.r.o.)
  • b. text: „Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží“
  • c. datum obdržení zboží
  • d. jméno a příjmení Kupujícího (Vaše jméno a příjmení)
  • e. adresu Kupujícího (Vaši adresu včetně PSČ)
  • f. číslo bankovního účtu (pokud má být cena za vrácené zboží vrácena formou bankovního převodu na bankovní účet)
  • g. podpis Kupujícího (Váš podpis)
  • h. datum právního jednání (datum, kdy odstoupení od smlouvy Kupující podepisuje).

C) Storno objednávky ze strany prodávajícího

 1. 26. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Čl. VI – Záruka za vady výrobků

 1. 27. Prodávající poskytuje základní záruku za vady výrobků v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
 2. 28. Prodávající dále poskytuje rozšířenou záruku za vady výrobků, přičemž podmínky možnosti uplatnění této rozšířené záruky za vady výrobků jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího ( https://www.alcaplast.cz/podpora-a-servis/zaruky ).
 3. 29. Záruky za vady výrobků se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a Reklamačním řádem prodávajícího.